FUMAR

OFERTA

ENERGIA Z BIOMASY I ODPADÓW

WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Energetyka z tradycją, Oferujemy Państwu wszystkie usługi w systemie pod klucz z jednego źródła. Łącznie z objaśnieniem wszystkich elementów łączących.

Jesteśmy zawsze tam gdzie nas potrzebujecie: Kompetentny kierownik projektu do Państwa dyspozycji podczas całego okresu trwania projektu aż do uruchomienia,podczas rozruch próbnego, podczas okresu gwarancji i poza nią jako osoba kontaktowa u Państwa boku.

PROJEKT

Instalacje i rozmieszczenie
Procesy
Termodynamika
Elektrotechnika i sterowanie procesem
Inżynieria podstawowa i szczegółowa

DOSTAWA

Specyfikacja, wybór i nabycie wszystkich elementów
Nadzór nad usługami projektowania i produkcji podwykonawców
Odbiory usług podwykonawczych

MONTAŻ

Nadzór budowlany
Nadzorowanie terminów
Koordynacja działa
Zapewnienie jakości

URUCHOMIENIE

Rozruch ciepły i zimny
Rozruch próbny
Próba wydajności
Odbiór
Dokumentacja
Szkolenie
Przekazanie Pod klucz

GWARANCJA

Opieka podczas okresu
gwarancji przez znany
Państwu zespół projektowy
Serwis techniczny
Nasza gotowość do działania utrzymuje się także po uruchomieniu instalacji:

Wykwalifikowane usługi konserwacyjne i serwis dopasowany do konkretnych potrzeb zapewniają naszym klientom w długiej perspektywie wysoką dostępność i niezawodność ich instalacji.